Ny på Ferren?
Generalforsamling 2021
06
maj

Skrevet af Lars Løgstrup Knudsen /

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen ”Ferren” 

Lørdag 12. juni 2021, kl. 11:00 i fælleshuset Ferren 3A

 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Kassererens aflæggelse og generalforsamlingens godkendelse af foreningens regnskab for 2020
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent for 2021
5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår: ”rydning af uønskede planter på fællesarealer”
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg er Henrik Ramlov, Thomas Froulund, Birgit Kragh-Pedersen, Frank Poulsen og Lars Løgstrup
(de tre sidstnævnte modtager genvalg – dog ønsker Frank Poulsen ikke genvalg som formand)
Suppleanter: Ejvind Olesen – modtager genvalg. Der skal vælges 2 suppleanter
7. Valg af formand for det næste år ud fra de valgte bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Valg af medlemmer til diverse udvalg
10. Eventuelt


Under generalforsamlingen serveres der øl og vand.
Generalforsamlingen afholdes selvfølgelig i henhold til de på tidspunktet for generalforsamlingen gældende
Covid19-restriktioner.
I tilfælde af forhindrende restriktioner, vil generalforsamlingen blive forsøgt afholdt digitalt efter nærmere
information fra bestyrelsen, eller udskudt til et senere tidspunkt på året