Ny på Ferren?

Velkommen til Ferren

Beboerne på Ferren er stolte af og glade for deres huse. De passer sammen på området – og sørger for at det er under positiv udvikling – så Ferren fortsat kan forblive et skønt bo- og fristed.


                                                        Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ferren Lørdag 16. marts 2024, kl. 11:00 i fælleshuset

(Generalforsamlingsdato er annonceret på www.ferren.dk 7. februar 2024)

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Kassererens aflæggelse og generalforsamlingens godkendelse af foreningens regnskab for 2023

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent for 2024

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg er Birgit Kragh-Pedersen og Ejvind Olesen – begge modtager genvalg. Bestyrelsesmedlemmer John Stagsted, Hans Henrik Skovgaard og Lars Løgstrup er på valg i 2025, men da John Stagsted ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem for 1 år

Suppleanter er Frank Poulsen og Asger Dyhrman. Frank ønsker ikke genvalg, men John Stagsted stiller op som suppleant. Asger Dyhrman modtager genvalg

7. Valg af formand for det næste år ud fra de valgte og siddende bestyrelsesmedlemmer (nuværende formand er John Stagsted, der ikke modtager genvalg)

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Under generalforsamlingen serveres der øl og vand, og bagefter en let frokostanretning.

Af hensyn til madbestilling bedes tilmelding til frokost afgivet senest 9. marts 2024 på: info@ferren.dk.