Ny på Ferren?

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen ”Ferren”  Lørdag 12. juni 2021, kl. 11:00 i fælleshuset Ferren 3A   Dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år3. Kassererens aflæggelse og generalforsamlingens godkendelse af foreningens regnskab for 20204. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent for 20215. Indkomne ...
Læs mere

Maling på Ferren

Bestyrelsen erindrer om, at maling af træværk, døre m.v. SKAL være afsluttet senest 30. juni 2021. Maling kan afhentes hos bestyrelsen ved henvendelse til Ejvind i nr. 26 eller Henrik i nr. 62, eller efter aftale med en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter § ...
Læs mere