Ny på Ferren?

Ferrens fælles bygningsforsikring

Vi har fået nye vilkår på vores fælles forsikring.

Selvrisiko er ved ALLE skader er nu kr. 10.000 pr. skade. Grunden til de ændrede vilkår, er et kraftigt stigende brug i 2019 af vores fælles forsikring

Skaderne der er omfattet af en almindelig bygningsforsikring håndteres af ForsikringsMæglerGruppen Danmark. Vær opmærksom på, at det er en bygningsforsikring, og at den selvfølgelig ikke indeholder indboforsikring.

Vores fælles policenummer hos Viking Forsikring er: VIK0028001

Enhver forsikringsskade skal altid anmeldes hurtigst muligt til Codan Forsikring Gl. Kongevej 60, 1790 København V, CVR 10529638

Skadeservice via Codan mandag-fredag kl. 08.00-16.00 + 45 78 79 43 83

Ved behov for akut skadehjælp 24 timer i døgnet på + 45 78 79 46 03.

Undlad at smide ødelagte genstande væk, før sagen er afsluttet og tag gerne billeder af skaden.

Har du spørgsmål til police, skade eller lignende, kontakt ForsikringsMæglerGruppen Danmark:

Niels-Jørn Hjorth Mobil +45 25 12 76 33 E-mail: nhj@fmg.dk


Forsikringsbetingelser og dækninger

Fra og med 01.01.2020 er vores forsikring i Codan/Viking Forsikring via ForsikringsMæglerGruppen Danmark trådt i kraft. Du kan finde betingelserne her

Forsikringen dækker din ejendom for brand inkl. elskade, bygningskasko, glas, sanitet, insekt og svamp, rørskade, restværdi, hus- og grundejeransvar, stikledning og jordskade.

Der er en generel selvrisiko på kr. 10.000 på alle skader på forsikringen. Din ejendom er forsikret til nyværdi.

Ved skader på rør og stikledninger selvrisiko 10.000 kr. Der er ikke nogen afskrivning i øvrigt.

Policen omfatter også arbejdsskadeforsikring.