Ny på Ferren?

Ferrens fælles bygningsforsikring er hos Trust

Protector ASA v/Trust Forsikring, Søndergade 1 B, 8000
Aarhus C. cvr.: 38616730.

Bygningsforsikring policenr.: 708461-0350067 (Protector ASA)

Erhvervs- og produktansvarsforsikring policenr.: 708464-0350070

Selvrisiko ved alle skader er kr. 10.000.

Ved skader skal du hurtigst muligt anmelde skaden via hjemmesiden www.trustforsikring.dk
– skadeanmeldelse og finde link til Protector ASA, hvor der skal trykkes på TING
og så ellers følge skærmbillederne.

Undlad at smide ødelagte genstande væk før sagen er færdigbehandlet, og tag gerne billeder af skaden m.v.

Forsikringen håndteres af ForsikringsMæglerGruppen Danmark og vores kontakt er:

Kenneth Kildevæld, Følfodvej 24 B, 9310 Vodskov, tlf.: 25506020
e-mail: kuk@fmg.dk (www.fmg.dk)

Forsikringsbetingelser kan findes her

Forsikringsplan kan findes her