Ny på Ferren?

Navnet Ferren

På Egnssamlingens kontor modtager vi jævnligt henvendelser fra personer, der ønsker en forklaring på særegne stednavne, gadenavne, gårdnavne etc. Sidste henvendelse drejede sig om navnet Ferren i Blokhus.

Navnet dukker op i historien omkring 1700. Vejen fra Åby Bro til Blokhus gik over Kvorup og udmundede ved Blokhus Mølle. Herfra gik der en vej til stranden, og her lå et hus, som bar navnet Ferren. Navneforskere henviser til et tilsvarende navn Ferring fra Ring-købing-egnen og tolker det som udfartssted (vejen) til havet.

Ferren har oprindeligt været et større klitlandbrug. I 1880 blev Ferrens klitjord solgt fra, efter at alle udhusene var faldet sammen, og frem til først i 1900-tallet var Ferren beboet af fiskere og daglejere. Siden første verdenskrig har huset være anvendt til feriebeboelse.

I en artikel i Aalborg Stiftstidende 26. juli 1964 skriver journalisten: »Ferren er en pryd for Blokhus – og dobbelt værdifuld, fordi huset har fået lov til at ligge nogenlunde uantastet ved resterne af den middelalderlige hulvej«. Men i 1991 blev huset revet ned for at give plads for kommende ferieboligere. I dag bruges navnet Ferren om arkitektfirmaet Friis og Moltkes moderne boligbyggeri opført i 1979 af Rasmussen og Stisager i Aalborg.