Ny på Ferren?

 Send en mail til bestyrelsen!

Bestyrelse@ferren.dk

Frank Poulsen
Formand
Ferren 71
Email: formand@ferren.dk
Mobil: +45 2540 0800
Henrik Ramlov
Næstformand
Ferren 62
Email: naestformand@ferren.dk
Mobil: +45 2542 7723
Birgit Kragh-Pedersen
Sekretær
Ferren 14
Email: sekretaer@ferren.dk
Mobil: +45 30103849
Lars Løgstrup Knudsen
Kasserer
Ferren 63
Email: kasserer@ferren.dk
Mobil: +45 2539 3859
Thomas Froulund
Bestyrelsesmedlem
Ferren 60
Email: 60@ferren.dk
Mobil: +45 2266 0109
Ejvind Olesen
Suppleant
Ferren 26
Email: 26@ferren.dk
Mobil: +45 2683 3704