Ny på Ferren?

 Send en mail til bestyrelsen!

Bestyrelse@ferren.dk

Frank Poulsen
Næstformand
Ferren 71
Email: naestformand@ferren.dk
Mobil: +45 2540 0800
John Stagsted
Formand
Ferren 73
Email: formand@ferren.dk
Mobil: +45 25367570
Birgit Kragh-Pedersen
Sekretær
Ferren 14
Email: sekretaer@ferren.dk
Mobil: +45 30103849
Lars Løgstrup Knudsen
Kasserer
Ferren 63
Email: kasserer@ferren.dk
Mobil: +45 2539 3859
Hans Henrik Skovgaard
Suppleant
Ferren
Email: 103@ferren.dk
Mobil: +45 40446801
Ejvind Olesen
Bestyrelsesmedlem
Ferren 26
Email: 26@ferren.dk
Mobil: +45 2683 3704